LATEST NEWS :


廣告

主页 / 体育新聞

拿篤男女初選球員
篤中球場展開訓練
出版日期: Thursday, March 14, 2019

【拿篤十三日訊】已在2月20日晚上圓滿結束的“2019年度方彩明杯 (17歲或以下) 青年男女籃球選拔賽頒獎後,公布了男女初選球員名單。

拿篤籃球會教練主任丘敬光表示,初選男女球員是在每星期一,三,五,六晚上6.30到8.30分在拿篤中學新開放式室內籃球場進行練球,以便遴選出精英代表本坡參加更高層次的州級比賽。

2019年度方彩明杯 (17歲或以下) 青年男女籃球選拔賽初選名單:

•男隊:

THE REVOLUTION:12. ALEXANDER JONES,14. MOHAMAD SHAFIQ

OTW CHOAS:14. RICHARD DICH

LOGOS:22. 林金勇

BETTERMAX ENT. SELANGOR:6. 黎齊濠,7. DARYL WONG YEE VOON,8. CALVIN CHIN JIA YU,13. 蔡立愷,28. 謝俊城,93. PANG CHENG XU

STAY STRONG:13. RAHMAT ZULLAH BIN OTHMAN,19. LEU CHENG GUAN,30. MUHAMMAD AZLIYALIF

STAGE 7 (A):11. LAM SHUANG ZHI,1. KELVIN YONG TZE CHENG,4. HONG SENG WEI,99. RENARK NIRON,20. LEE JUN KEAT,72. KELVIN LIEW NYUK LONG,7. 卓勝凱,10. TERENZE CHAN GUO QUAN,19. 戴禮安

STAGE 7 (B):78. NEOH KIN HEE,15. PHUN CHEE VUN

•女隊:

SNACK 88 (SM ST. DOMINIC):10. MARYAM MAPOHIYAH HARRIS,14. PUTRI AMANDA IZZATI BI ABDULLAH,16. RUBBY JC ROBBIN,17. 曾秋虹,19. SHARIFA SHAFIKA,20. MAK WEI WEI,21. SHENON BTE SARADOK,22. 周定珊,23. 吳愛螢,24. 葉嘉文27. SITI NUR SYAHQIRA,29. NUR AYU LAWANG

REINFORCE (SM ST. DOMINIC):4. 陳佳欣,5. AIHNATUI,7. CHEN YEE LIN,9. JOEY LAU。 (2)廣告


Advertisement 


关注我们  


关注我们            体育熱門新聞